Zoë Zimmerman, ‘Fishnest-bowl’, 2007, photo-eye Gallery