Zorikto Dorzhiev, ‘Match of the Century’, 2015, Gallery Khankhalaev

About Zorikto Dorzhiev