80M2 Livia Benavides
arteBA 2017

, 'S/T,' 2016, 80M2 Livia Benavides

Jose Vera Matos

S/T, 2016

80M2 Livia Benavides

, 'Copia del original,' 2016, 80M2 Livia Benavides

Teresa Burga

Copia del original, 2016

80M2 Livia Benavides

, 'Copia del original,' 2016, 80M2 Livia Benavides

Teresa Burga

Copia del original, 2016

80M2 Livia Benavides

, 'S/T / Perfil de la mujer peruana,' , 80M2 Livia Benavides

Teresa Burga

S/T / Perfil de la mujer peruana

80M2 Livia Benavides

, 'Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana,' 2015, 80M2 Livia Benavides

Jose Vera Matos

Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana, 2015

80M2 Livia Benavides

, 'S/T,' 2016, 80M2 Livia Benavides

Jose Vera Matos

S/T, 2016

80M2 Livia Benavides

, 'Pirámides II,' 2017, 80M2 Livia Benavides

Iosu Aramburu

Pirámides II, 2017

80M2 Livia Benavides

, 'Terre des hommes (Grupo I),' 2017, 80M2 Livia Benavides

Iosu Aramburu

Terre des hommes (Grupo I), 2017

80M2 Livia Benavides

, 'Terre des hommes (Grupo IV),' 2017, 80M2 Livia Benavides

Iosu Aramburu

Terre des hommes (Grupo IV), 2017

80M2 Livia Benavides

, 'La Rotativa,' 2016, 80M2 Livia Benavides

Adan Vallecillo

La Rotativa, 2016

80M2 Livia Benavides

, 'Copia del original,' 2016, 80M2 Livia Benavides

Teresa Burga

Copia del original, 2016

80M2 Livia Benavides

, 'Dibujos con ojos cerrados,' 1974, 80M2 Livia Benavides

Teresa Burga

Dibujos con ojos cerrados, 1974

80M2 Livia Benavides

, 'Morfologías de contención,' 2016, 80M2 Livia Benavides

Ximena Garrido-Lecca

Morfologías de contención, 2016

80M2 Livia Benavides

, 'S/T,' 2016, 80M2 Livia Benavides

Jose Vera Matos

S/T, 2016

80M2 Livia Benavides

, 'Pirámides,' 2017, 80M2 Livia Benavides

Iosu Aramburu

Pirámides, 2017

80M2 Livia Benavides

, 'Pirámides III,' 2017, 80M2 Livia Benavides

Iosu Aramburu

Pirámides III, 2017

80M2 Livia Benavides

, 'Terre des hommes (Grupo II),' 2017, 80M2 Livia Benavides

Iosu Aramburu

Terre des hommes (Grupo II), 2017

80M2 Livia Benavides

, 'Copia del original,' 2016, 80M2 Livia Benavides

Teresa Burga

Copia del original, 2016

80M2 Livia Benavides

, 'Copia del original,' 2016, 80M2 Livia Benavides

Teresa Burga

Copia del original, 2016

80M2 Livia Benavides

, 'Perfil de la mujer peruana,' 1980, 80M2 Livia Benavides

Teresa Burga

Perfil de la mujer peruana, 1980

80M2 Livia Benavides

, 'Morfologías de contención,' 2016, 80M2 Livia Benavides

Ximena Garrido-Lecca

Morfologías de contención, 2016

80M2 Livia Benavides

, 'S/T,' 2016, 80M2 Livia Benavides

Jose Vera Matos

S/T, 2016

80M2 Livia Benavides

, 'Pirámides I,' 2017, 80M2 Livia Benavides

Iosu Aramburu

Pirámides I, 2017

80M2 Livia Benavides

, '1:1 - 1:9,' 2017, 80M2 Livia Benavides

Iosu Aramburu

1:1 - 1:9, 2017

80M2 Livia Benavides

, 'Terre des hommes (Grupo III),' 2017, 80M2 Livia Benavides

Iosu Aramburu

Terre des hommes (Grupo III), 2017

80M2 Livia Benavides