A arte Invernizzi
Frieze Masters 2016

, 'Volume,' 1960, A arte Invernizzi

Dadamaino

Volume, 1960

A arte Invernizzi

, 'Contrasto,' 1956, A arte Invernizzi

Mario Nigro

Contrasto, 1956

A arte Invernizzi

, 'Dramma nello spazio,' 1956, A arte Invernizzi

Mario Nigro

Dramma nello spazio, 1956

A arte Invernizzi

, 'Senza titolo,' 1956, A arte Invernizzi

Mario Nigro

Senza titolo, 1956

A arte Invernizzi

, 'Spazio totale 1955: divergenze simultanee drammatiche,' 1955, A arte Invernizzi

Mario Nigro

Spazio totale 1955: divergenze simultanee drammatiche, 1955

A arte Invernizzi

, 'Volume,' 1958, A arte Invernizzi

Dadamaino

Volume, 1958

A arte Invernizzi

, 'Tensioni drammatiche,' 1956, A arte Invernizzi

Mario Nigro

Tensioni drammatiche, 1956

A arte Invernizzi

, 'Spazio totale: divergenze in rosso,' 1959, A arte Invernizzi

Mario Nigro

Spazio totale: divergenze in rosso, 1959

A arte Invernizzi

, 'Senza titolo,' 1956, A arte Invernizzi

Mario Nigro

Senza titolo, 1956

A arte Invernizzi

, 'Spazio totale 1955: divergenze simultanee drammatiche,' 1954, A arte Invernizzi

Mario Nigro

Spazio totale 1955: divergenze simultanee drammatiche, 1954

A arte Invernizzi

, 'Volume a moduli sfasati,' 1960, A arte Invernizzi

Dadamaino

Volume a moduli sfasati, 1960

A arte Invernizzi

, 'Dramma,' 1956, A arte Invernizzi

Mario Nigro

Dramma, 1956

A arte Invernizzi

, 'Spazio totale: divergenze,' 1955-1972, A arte Invernizzi

Mario Nigro

Spazio totale: divergenze, 1955-1972

A arte Invernizzi

, 'Spazio totale,' 1955, A arte Invernizzi

Mario Nigro

Spazio totale, 1955

A arte Invernizzi