, 'Polaroid 12,' 2017, Abode

Viktoria Ikonen

Polaroid 12, 2017

Abode

£150

Contact Gallery
, 'Polaroid 3,' 2017, Abode

Viktoria Ikonen

Polaroid 3, 2017

Abode

£150

Contact Gallery
, 'Fragility,' 2015, Abode

Viktoria Ikonen

Fragility, 2015

Abode

£800

Contact Gallery
, 'Spring Snow,' 2017, Abode

Viktoria Ikonen

Spring Snow, 2017

Abode

£1,200

Contact Gallery
, 'Polaroid 20,' 2017, Abode

Viktoria Ikonen

Polaroid 20, 2017

Abode

£150

Contact Gallery
, 'Untitled II/ Abandoned Farm Series,' 2017, Abode

Viktoria Ikonen

Untitled II/ Abandoned Farm Series, 2017

Abode

£950

Contact Gallery
, 'Polaroid 4,' 2017, Abode

Viktoria Ikonen

Polaroid 4, 2017

Abode

£150

Contact Gallery
, 'untitled III/ Abandoned Farm Series,' 2017, Abode

Viktoria Ikonen

untitled III/ Abandoned Farm Series, 2017

Abode

£950

Contact Gallery
, 'Green Mountains,' 2016, Abode

Viktoria Ikonen

Green Mountains, 2016

Abode

Sold

Contact Gallery
, 'Polaroid 2,' 2017, Abode

Viktoria Ikonen

Polaroid 2, 2017

Abode

£150

Contact Gallery
, 'Abandoned Swimming pool. Night.,' 2016, Abode

Viktoria Ikonen

Abandoned Swimming pool. Night., 2016

Abode

£1,600

Contact Gallery
, 'Polaroid 19,' 2017, Abode

Viktoria Ikonen

Polaroid 19, 2017

Abode

£150

Contact Gallery
, 'Checkpoint,' 2016, Abode

Viktoria Ikonen

Checkpoint, 2016

Abode

£700

Contact Gallery
, 'Untitled,' 2016, Abode

Viktoria Ikonen

Untitled, 2016

Abode

£450

Contact Gallery
, 'Before Midnight,' 2016, Abode

Viktoria Ikonen

Before Midnight, 2016

Abode

Sold

Contact Gallery
, 'Untitled V / abandoned farm series,' 2017, Abode

Viktoria Ikonen

Untitled V / abandoned farm series, 2017

Abode

£2,200

Contact Gallery