, 'no.129 Niigata Mar.1976,' 1976, Aki Gallery

Kazuo Kitai

no.129 Niigata Mar.1976, 1976

Aki Gallery

Contact Gallery
, 'no.103 Akita_Fab.1974,' 1974, Aki Gallery

Kazuo Kitai

no.103 Akita_Fab.1974, 1974

Aki Gallery

Contact Gallery
, 'no.29 Chiba Dec.1975,' 1975, Aki Gallery

Kazuo Kitai

no.29 Chiba Dec.1975, 1975

Aki Gallery

Contact Gallery