, 'Fallen. Atlantis 9582 BC,' 2012, Anaid Art

Mihai Florea

Fallen. Atlantis 9582 BC, 2012

Anaid Art

Contact Gallery
, 'Pink. Havana. 1953,' 2012, Anaid Art

Mihai Florea

Pink. Havana. 1953, 2012

Anaid Art

€2,700

Contact Gallery
, 'Closed. Moscow. 1981,' 2012, Anaid Art

Mihai Florea

Closed. Moscow. 1981, 2012

Anaid Art

€2,500

Contact Gallery
, 'Sophisticated. Barcelona. 2013,' 2012, Anaid Art

Mihai Florea

Sophisticated. Barcelona. 2013, 2012

Anaid Art

Sold

Contact Gallery
, 'Entangled.Paris. 1894,' 2011, Anaid Art

Mihai Florea

Entangled.Paris. 1894, 2011

Anaid Art

€2,800

Contact Gallery
, 'Fresh. Milan. 1965,' 2012, Anaid Art

Mihai Florea

Fresh. Milan. 1965, 2012

Anaid Art

€2,500

Contact Gallery
, 'Glimmer. Saint Tropez. 1988,' 2012, Anaid Art

Mihai Florea

Glimmer. Saint Tropez. 1988, 2012

Anaid Art

€2,500

Contact Gallery
, 'Exuberant. Zebulon Xenos. Universe 0,' 2012, Anaid Art

Mihai Florea

Exuberant. Zebulon Xenos. Universe 0, 2012

Anaid Art

€2,500

Contact Gallery
, 'Marching. Berlin. 1932,' 2011, Anaid Art

Mihai Florea

Marching. Berlin. 1932, 2011

Anaid Art

Sold

Contact Gallery
, 'Blooming. San Francisco. 1969,' 2011, Anaid Art

Mihai Florea

Blooming. San Francisco. 1969, 2011

Anaid Art

€2,500 - 5,000

Contact Gallery
, 'Bloody. Delhi. 1992,' 2012, Anaid Art

Mihai Florea

Bloody. Delhi. 1992, 2012

Anaid Art

€2,500

Contact Gallery
, 'Orion's Belt Buckle,' 2013, Anaid Art

Mihai Florea

Orion's Belt Buckle, 2013

Anaid Art

€6,000

Contact Gallery