, 'Studies in Ageing Apollo's #1,' 1974, Anita Shapolsky Gallery

Peter Agostini

Studies in Ageing Apollo's #1, 1974

Anita Shapolsky Gallery

$1,000 - 2,500

Contact Gallery
, 'Landscape Mind,' 1984, Anita Shapolsky Gallery

Emilio Cruz

Landscape Mind, 1984

Anita Shapolsky Gallery

$15,000 - 20,000

Contact Gallery
, 'Angel with Scepter,' ca. 1980, Anita Shapolsky Gallery

Burt Hasen

Angel with Scepter, ca. 1980

Anita Shapolsky Gallery

$5,000 - 7,500

Contact Gallery
, 'Man Standing,' 1985, Anita Shapolsky Gallery

Shozo Nagano

Man Standing, 1985

Anita Shapolsky Gallery

$5,000 - 7,500

Contact Gallery
, 'Dawn and Gemma,' 2014, Anita Shapolsky Gallery

Swoon

Dawn and Gemma, 2014

Anita Shapolsky Gallery

Contact Gallery
, 'Studies in Ageing Apollo's #2,' 1974, Anita Shapolsky Gallery

Peter Agostini

Studies in Ageing Apollo's #2, 1974

Anita Shapolsky Gallery

$1,000 - 2,500

Contact Gallery
, 'Nude,' 1969, Anita Shapolsky Gallery

Agustin Fernandez

Nude, 1969

Anita Shapolsky Gallery

$20,000 - 30,000

Contact Gallery
, 'Narcissus; Homage to Max Ernst,' 1975, Anita Shapolsky Gallery

Burt Hasen

Narcissus; Homage to Max Ernst, 1975

Anita Shapolsky Gallery

$1,000 - 2,500

Contact Gallery
, 'Merce Cunningham,' 1975, Anita Shapolsky Gallery

Jeanne Reynal

Merce Cunningham, 1975

Anita Shapolsky Gallery

$20,000 - 30,000

Contact Gallery
, '#132 Alixa and Naima AP,' 2014, Anita Shapolsky Gallery

Swoon

#132 Alixa and Naima AP, 2014

Anita Shapolsky Gallery

Contact Gallery