, 'Power of the Nature - II,' 2012, ArtCN

Pang Yongjie

Power of the Nature - II, 2012

ArtCN

Sold

Contact Gallery
, 'Untitled - II,' 2015, ArtCN

Pang Yongjie

Untitled - II, 2015

ArtCN

Sold

Contact Gallery
, 'Untitled - I,' 2015, ArtCN

Pang Yongjie

Untitled - I, 2015

ArtCN

Sold

Contact Gallery
, 'Floating - II,' 2012, ArtCN

Pang Yongjie

Floating - II, 2012

ArtCN

Contact Gallery
, 'Untitled - A,' 2015, ArtCN

Pang Yongjie

Untitled - A, 2015

ArtCN

Contact Gallery
, 'Power of the Nature - VI,' 2010, ArtCN

Pang Yongjie

Power of the Nature - VI, 2010

ArtCN

Contact Gallery
, 'Untitled - XI ,' 2015, ArtCN

Pang Yongjie

Untitled - XI , 2015

ArtCN

Sold

Contact Gallery
, 'Untitled - IX,' 2015, ArtCN

Pang Yongjie

Untitled - IX, 2015

ArtCN

Contact Gallery
, 'Untitled- III,' 2015, ArtCN

Pang Yongjie

Untitled- III, 2015

ArtCN

Contact Gallery
, 'Untitled - X,' 2015, ArtCN

Pang Yongjie

Untitled - X, 2015

ArtCN

Sold

Contact Gallery
, 'Power of the Nature - I,' 2012, ArtCN

Pang Yongjie

Power of the Nature - I, 2012

ArtCN

Contact Gallery
, 'Untitled - IV,' 2015, ArtCN

Pang Yongjie

Untitled - IV, 2015

ArtCN

Sold

Contact Gallery
, 'Untitled - B,' 2015, ArtCN

Pang Yongjie

Untitled - B, 2015

ArtCN

Sold

Contact Gallery