, 'JieumII,' 2014, Artflow

Duck Yong Kim

JieumII, 2014

Artflow

$15,000 - 20,000

Contact Gallery
, 'JieumI,' 2014, Artflow

Duck Yong Kim

JieumI, 2014

Artflow

$15,000 - 20,000

Contact Gallery
, 'Matter is void all is vanity,' 2013, Artflow

Duck Yong Kim

Matter is void all is vanity, 2013

Artflow

$20,000 - 30,000

Contact Gallery