Asia Art Center
Art Taipei 2014

, 'Inextricable,' 2012, Asia Art Center

Li Chen

Inextricable, 2012

Asia Art Center