Atelier Aki
London Art Fair 2017

, 'You were there Flower series,' , Atelier Aki

Jun Young Kang

You were there Flower series

Atelier Aki

, 'The first duty of love is to listen. Pray For You!,' , Atelier Aki

Jun Young Kang

The first duty of love is to listen. Pray For You!

Atelier Aki

, 'The First duty of love is to listen-The story of 2000days,' , Atelier Aki

Jun Young Kang

The First duty of love is to listen-The story of 2000days

Atelier Aki

, 'Installation View,' , Atelier Aki

Jun Young Kang

Installation View

Atelier Aki

, 'Remixed pot Thank you Chagall,' 2010, Atelier Aki

Jun Young Kang

Remixed pot Thank you Chagall, 2010

Atelier Aki

, 'Instant Landscape-Androgyny #10,' 2015-2016, Atelier Aki

Kim Nam Pyo

Instant Landscape-Androgyny #10, 2015-2016

Atelier Aki

, 'Pocess...exist.,' 2012, Atelier Aki

Yeh Sine Kang

Pocess...exist., 2012

Atelier Aki

, 'Sewing by expectation. ,' 2016, Atelier Aki

Yeh Sine Kang

Sewing by expectation. , 2016

Atelier Aki

, 'Between Red 015MAY02,' 2015, Atelier Aki

Sea Hyun Lee

Between Red 015MAY02, 2015

Atelier Aki

, 'The first duty of love is to listen,' , Atelier Aki

Jun Young Kang

The first duty of love is to listen

Atelier Aki

, 'Remixed pot Thank you Chagall!,' , Atelier Aki

Jun Young Kang

Remixed pot Thank you Chagall!

Atelier Aki

, 'The first duty of love is to listen. <The story of 2000days> drawing series,' 2015, Atelier Aki

Jun Young Kang

The first duty of love is to listen. drawing series, 2015

Atelier Aki

, 'Wow! It’s a jar!,' 2008, Atelier Aki

Jun Young Kang

Wow! It’s a jar!, 2008

Atelier Aki

, 'The story of 2001 days,' 2016, Atelier Aki

Jun Young Kang

The story of 2001 days, 2016

Atelier Aki

, 'Instant Landscape-Moonlight #5,' 2016, Atelier Aki

Kim Nam Pyo

Instant Landscape-Moonlight #5, 2016

Atelier Aki

, 'Making my shadow.,' 2015, Atelier Aki

Yeh Sine Kang

Making my shadow., 2015

Atelier Aki

, 'My smile is as light as a feather.,' 2015, Atelier Aki

Yeh Sine Kang

My smile is as light as a feather., 2015

Atelier Aki

, 'Wow! It’s a jar!,' , Atelier Aki

Jun Young Kang

Wow! It’s a jar!

Atelier Aki

, 'installation view,' , Atelier Aki

Jun Young Kang

installation view

Atelier Aki

, 'You were there Flower series,' 2016, Atelier Aki

Jun Young Kang

You were there Flower series, 2016

Atelier Aki

, 'The first duty of love is to listen,' 2016, Atelier Aki

Jun Young Kang

The first duty of love is to listen, 2016

Atelier Aki

, 'The story is an already rather widespread one among us. (Drawing Series),' 2016, Atelier Aki

Jun Young Kang

The story is an already rather widespread one among us. (Drawing Series), 2016

Atelier Aki

, 'Instant Landscape-Leopard #1,' 2016, Atelier Aki

Kim Nam Pyo

Instant Landscape-Leopard #1, 2016

Atelier Aki

, 'I had gond too far!,' 2016, Atelier Aki

Yeh Sine Kang

I had gond too far!, 2016

Atelier Aki

, 'This summer was really hot,' 2016, Atelier Aki

Yeh Sine Kang

This summer was really hot, 2016

Atelier Aki