, 'Distant Mountain,' 2010, Aye Gallery

Shi Xinji

Distant Mountain, 2010

Aye Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Mountain in Winter,' 2011, Aye Gallery

Shi Xinji

Mountain in Winter, 2011

Aye Gallery

CNY ¥160,000

Contact Gallery
, 'Miaofeng Mountain,' 2012, Aye Gallery

Shi Xinji

Miaofeng Mountain, 2012

Aye Gallery

CNY ¥60,000

Contact Gallery
, 'Little Hillman,' 2012, Aye Gallery

Shi Xinji

Little Hillman, 2012

Aye Gallery

CNY ¥80,000

Contact Gallery
, 'Immortal Fruits,' 2008, Aye Gallery

Shi Xinji

Immortal Fruits, 2008

Aye Gallery

CNY ¥160,000

Contact Gallery
, 'East Garden,' 2012, Aye Gallery

Shi Xinji

East Garden, 2012

Aye Gallery

CNY ¥150,000

Contact Gallery
, 'Quiet Night,' 2009, Aye Gallery

Shi Xinji

Quiet Night, 2009

Aye Gallery

CNY ¥220,000

Contact Gallery
, 'Van Gogh,' 2009, Aye Gallery

Shi Xinji

Van Gogh, 2009

Aye Gallery

CNY ¥220,000

Contact Gallery