, 'Series of Jiu Feng Mountain Landscape No.2 ,' 2014, Aye Gallery

Shi Xinji

Series of Jiu Feng Mountain Landscape No.2 , 2014

Aye Gallery

Contact Gallery
, 'Combine,' 2014, Aye Gallery

Yang Qiong 杨穹

Combine, 2014

Aye Gallery

Contact Gallery
, 'Floating Jade of East Mountain No.1,' 2014, Aye Gallery

Shi Xinji

Floating Jade of East Mountain No.1, 2014

Aye Gallery

Contact Gallery