Aye Gallery
ART021 Shanghai Contemporary Art Fair 2019

Chen Yufan / Chi Qun / Hoo Mojong / Li Tao / Luo Mingjun / Sheng Tianhong / Shi Xinji / Walter Yu / Wang Mai / Wang Yabin / Yang Qiong / You Jin / Zhang Yingnan
, '两分 - 灰橘 Bisect - Gray and Orange,' 2018, Aye Gallery

Chi Qun 迟群

两分 - 灰橘 Bisect - Gray and Orange, 2018

Aye Gallery

Contact Gallery
, ' I saw you,' 2012/2017, Aye Gallery

Luo Mingjun

I saw you, 2012/2017

Aye Gallery

Contact Gallery
, 'Floating Jad of East Mountain No.12,' 2014, Aye Gallery

Shi Xinji

Floating Jad of East Mountain No.12, 2014

Aye Gallery

Contact Gallery
, 'Green in East Mountain (Draft),' 2017, Aye Gallery

Shi Xinji

Green in East Mountain (Draft), 2017

Aye Gallery

Contact Gallery
, 'Still Pond·Ying Qing (Mistyblue),' 2013, Aye Gallery

Yang Qiong 杨穹

Still Pond·Ying Qing (Mistyblue), 2013

Aye Gallery

Contact Gallery
, 'The Gift of Love,' 2018, Aye Gallery

Chen Yufan 陈彧凡

The Gift of Love, 2018

Aye Gallery

Contact Gallery
, 'Bisect - Red and Gray,' 2019, Aye Gallery

Chi Qun 迟群

Bisect - Red and Gray, 2019

Aye Gallery

Contact Gallery
, 'Untitled 22,' , Aye Gallery

Hoo Mojong

Untitled 22

Aye Gallery

Contact Gallery
, 'Landscape No.2,' 1974, Aye Gallery

Hoo Mojong

Landscape No.2, 1974

Aye Gallery

Contact Gallery
, '一夜风雨 Storm Night,' 2017, Aye Gallery

Luo Mingjun

一夜风雨 Storm Night, 2017

Aye Gallery

Contact Gallery
, 'Floating Jad of East Mountain No.13,' 2014, Aye Gallery

Shi Xinji

Floating Jad of East Mountain No.13, 2014

Aye Gallery

Contact Gallery
, '花Flower,' 2018, Aye Gallery

Wang Yabin

花Flower, 2018

Aye Gallery

Contact Gallery
, 'Open String Closed String,' 2018, Aye Gallery

You Jin

Open String Closed String, 2018

Aye Gallery

Contact Gallery
, 'Bisect-Gray, Green and Red,' 2019, Aye Gallery

Chi Qun 迟群

Bisect-Gray, Green and Red, 2019

Aye Gallery

Contact Gallery
, 'Bisect-Deep Blue,' 2019, Aye Gallery

Chi Qun 迟群

Bisect-Deep Blue, 2019

Aye Gallery

Contact Gallery
, 'Untitled 24,' , Aye Gallery

Hoo Mojong

Untitled 24

Aye Gallery

Contact Gallery