Aye Gallery at ART021 Shanghai Contemporary Art Fair 2019

November 7November 10, 2019
Closed
Aye Gallery

About

Chen Yufan / Chi Qun / Hoo Mojong / Li Tao / Luo Mingjun / Sheng Tianhong / Shi Xinji / Walter Yu / Wang Mai / Wang Yabin / Yang Qiong / You Jin / Zhang Yingnan

More info
Medium
Reveal less
Price
Reveal less
Ways to buy
Reveal less
Check
Buy now
Check
Make offer
Check
Bid
Check
Inquire
Size
Reveal less
This is based on the artwork’s average dimension.
Check
Small (under 40cm)
Check
Medium (40 – 100cm)
Check
Large (over 100cm)
Time period
Reveal more
Color
Reveal more

Part of ART021 Shanghai Contemporary Art Fair 2019