Bau-Xi Gallery
Art Toronto 2018

, 'Burst,' 2018, Bau-Xi Gallery

Kathryn MacNaughton

Burst, 2018

Bau-Xi Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Intimate Melody #1,' 2018, Bau-Xi Gallery

Kathryn MacNaughton

Intimate Melody #1, 2018

Bau-Xi Gallery

CAD $1,000 - 2,500

Contact Gallery
, 'Blue Lights And Late Nights,' 2018, Bau-Xi Gallery

Mel Gausden

Blue Lights And Late Nights, 2018

Bau-Xi Gallery

CAD $2,500 - 5,000

Contact Gallery
, 'Simple Pleasure,' 2018, Bau-Xi Gallery

Jamie Evrard

Simple Pleasure, 2018

Bau-Xi Gallery

CAD $3,600

Contact Gallery
, 'Estate of Summer,' 2018, Bau-Xi Gallery

Jamie Evrard

Estate of Summer, 2018

Bau-Xi Gallery

CAD $14,700

Contact Gallery
, 'Twenty Times, Diptych,' 2018, Bau-Xi Gallery

Anda Kubis

Twenty Times, Diptych, 2018

Bau-Xi Gallery

CAD $15,000 - 20,000

Contact Gallery
, 'Gestures 1,' 2018, Bau-Xi Gallery

Anda Kubis

Gestures 1, 2018

Bau-Xi Gallery

CAD $2,500 - 5,000

Contact Gallery
, 'The Squid Loves the Whale,' 2018, Bau-Xi Gallery

Casey McGlynn

The Squid Loves the Whale, 2018

Bau-Xi Gallery

CAD $7,500 - 10,000

Contact Gallery
, 'Evening Tide Grid,' 2017, Bau-Xi Gallery

Vicky Christou

Evening Tide Grid, 2017

Bau-Xi Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Fondle,' 2018, Bau-Xi Gallery

Kathryn MacNaughton

Fondle, 2018

Bau-Xi Gallery

CAD $5,000 - 7,500

Contact Gallery
, 'Intimate Melody #2,' 2018, Bau-Xi Gallery

Kathryn MacNaughton

Intimate Melody #2, 2018

Bau-Xi Gallery

CAD $1,000 - 2,500

Contact Gallery
, 'Bear With Me,' 2018, Bau-Xi Gallery

Mel Gausden

Bear With Me, 2018

Bau-Xi Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Halcyon Days,' 2018, Bau-Xi Gallery

Jamie Evrard

Halcyon Days, 2018

Bau-Xi Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Time Lapse,' 2018, Bau-Xi Gallery

Anda Kubis

Time Lapse, 2018

Bau-Xi Gallery

CAD $15,550

Contact Gallery
, 'Minute Two ,' 2018, Bau-Xi Gallery

Anda Kubis

Minute Two , 2018

Bau-Xi Gallery

CAD $7,500 - 10,000

Contact Gallery
, 'Gestures 9,' , Bau-Xi Gallery

Anda Kubis

Gestures 9

Bau-Xi Gallery

CAD $2,500 - 5,000

Contact Gallery
, 'Waiting over the Birds Nest,' 2018, Bau-Xi Gallery

Casey McGlynn

Waiting over the Birds Nest, 2018

Bau-Xi Gallery

CAD $7,500 - 10,000

Contact Gallery
, 'Rapid,' 2018, Bau-Xi Gallery

Kathryn MacNaughton

Rapid, 2018

Bau-Xi Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Smoke,' 2018, Bau-Xi Gallery

Mel Gausden

Smoke, 2018

Bau-Xi Gallery

CAD $3,000

Contact Gallery
, 'Dog Days Of Summer,' 2018, Bau-Xi Gallery

Mel Gausden

Dog Days Of Summer, 2018

Bau-Xi Gallery

CAD $3,975

Contact Gallery
, 'Roses Falling,' 2018, Bau-Xi Gallery

Jamie Evrard

Roses Falling, 2018

Bau-Xi Gallery

CAD $9,200

Contact Gallery
, 'Minute One,' 2018, Bau-Xi Gallery

Anda Kubis

Minute One, 2018

Bau-Xi Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Gestures 2,' , Bau-Xi Gallery

Anda Kubis

Gestures 2

Bau-Xi Gallery

CAD $2,500 - 5,000

Contact Gallery
, 'Heart Wrenching Canadian Tragedy,' 2018, Bau-Xi Gallery

Casey McGlynn

Heart Wrenching Canadian Tragedy, 2018

Bau-Xi Gallery

CAD $5,000 - 7,500

Contact Gallery
, 'Deep Purple Grid,' 2018, Bau-Xi Gallery

Vicky Christou

Deep Purple Grid, 2018

Bau-Xi Gallery

CAD $1,100

Contact Gallery