BWA Warszawa
Art Brussels 2016

, 'Fetor. Greetings from series Plague,' 2014, BWA Warszawa

Ewa Axelrad

Fetor. Greetings from series Plague, 2014

BWA Warszawa

, 'Minimum, Necessary, Objectively Reasonable #1,' 2015, BWA Warszawa

Ewa Axelrad

Minimum, Necessary, Objectively Reasonable #1, 2015

BWA Warszawa

Sold

, ' Sieger,' 2006, BWA Warszawa

Karol Radziszewski

Sieger, 2006

BWA Warszawa

, 'Minimum, Necessary, Objectively Reasonable #1,' 2015, BWA Warszawa

Ewa Axelrad

Minimum, Necessary, Objectively Reasonable #1, 2015

BWA Warszawa

Sold

, 'Anomalia,' 2015, BWA Warszawa

Ewa Axelrad

Anomalia, 2015

BWA Warszawa

Sold

, ' Dionysos,' 2010, BWA Warszawa

Karol Radziszewski

Dionysos, 2010

BWA Warszawa

Sold

, 'Minimum, Necessary, Objectively Reasonable #2,' 2015, BWA Warszawa

Ewa Axelrad

Minimum, Necessary, Objectively Reasonable #2, 2015

BWA Warszawa

, 'Kopf der "Bereitschaft",' 2016, BWA Warszawa

Karol Radziszewski

Kopf der "Bereitschaft", 2016

BWA Warszawa

Sold