, 'Troika,' 1999, Catto Gallery

Sergei Chepik

Troika, 1999

Catto Gallery

£15,000 - 20,000

Contact Gallery
, 'The Refugees,' 1991, Catto Gallery

Sergei Chepik

The Refugees, 1991

Catto Gallery

£15,000 - 20,000

Contact Gallery
, 'Small Odalisque,' 1995, Catto Gallery

Sergei Chepik

Small Odalisque, 1995

Catto Gallery

£7,500 - 10,000

Contact Gallery
, 'Procession II,' 1998, Catto Gallery

Sergei Chepik

Procession II, 1998

Catto Gallery

£75,000 - 100,000

Contact Gallery
, 'Procession III,' 1992, Catto Gallery

Sergei Chepik

Procession III, 1992

Catto Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Before the Cancan,' 2001, Catto Gallery

Sergei Chepik

Before the Cancan, 2001

Catto Gallery

£20,000 - 30,000

Contact Gallery
, 'Rue Fleurie a Collioure,' 2004, Catto Gallery

Sergei Chepik

Rue Fleurie a Collioure, 2004

Catto Gallery

£2,500 - 5,000

Contact Gallery
, 'Rio di Verona,' 2000, Catto Gallery

Sergei Chepik

Rio di Verona, 2000

Catto Gallery

£7,500 - 10,000

Contact Gallery
, 'Repetition at the Moulin Rouge,' 2001, Catto Gallery

Sergei Chepik

Repetition at the Moulin Rouge, 2001

Catto Gallery

£7,500 - 10,000

Contact Gallery
, 'Kabak,' 1999, Catto Gallery

Sergei Chepik

Kabak, 1999

Catto Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Le Rideau,' 2005, Catto Gallery

Sergei Chepik

Le Rideau, 2005

Catto Gallery

£7,500 - 10,000

Contact Gallery
, 'Village Corse,' 2002, Catto Gallery

Sergei Chepik

Village Corse, 2002

Catto Gallery

£2,500 - 5,000

Contact Gallery
, 'La Strada,' 2005, Catto Gallery

Sergei Chepik

La Strada, 2005

Catto Gallery

£20,000 - 30,000

Contact Gallery
, 'The Bench,' 1989, Catto Gallery

Sergei Chepik

The Bench, 1989

Catto Gallery

£20,000 - 30,000

Contact Gallery
, 'Nijinsky, God's Clown,' 1995, Catto Gallery

Sergei Chepik

Nijinsky, God's Clown, 1995

Catto Gallery

£30,000 - 40,000

Contact Gallery
, 'Rio di San Lorenzo,' 2000, Catto Gallery

Sergei Chepik

Rio di San Lorenzo, 2000

Catto Gallery

£7,500 - 10,000

Contact Gallery
, 'The Three Clowns,' 1998, Catto Gallery

Sergei Chepik

The Three Clowns, 1998

Catto Gallery

£20,000 - 30,000

Contact Gallery
, 'Summer Flowers,' 1996, Catto Gallery

Sergei Chepik

Summer Flowers, 1996

Catto Gallery

£20,000 - 30,000

Contact Gallery
, 'New York,' 1993, Catto Gallery

Sergei Chepik

New York, 1993

Catto Gallery

£15,000 - 20,000

Contact Gallery
, 'Winter Snow,' 1980, Catto Gallery

Sergei Chepik

Winter Snow, 1980

Catto Gallery

£20,000 - 30,000

Contact Gallery
, 'Voznesenya Church,' 1982, Catto Gallery

Sergei Chepik

Voznesenya Church, 1982

Catto Gallery

£7,500 - 10,000

Contact Gallery
, 'Morituri te Salutant,' 1997, Catto Gallery

Sergei Chepik

Morituri te Salutant, 1997

Catto Gallery

£20,000 - 30,000

Contact Gallery
, 'The Black Venus,' 2010, Catto Gallery

Sergei Chepik

The Black Venus, 2010

Catto Gallery

£50,000 - 75,000

Contact Gallery
, 'St Sophie in Vologda,' 1977, Catto Gallery

Sergei Chepik

St Sophie in Vologda, 1977

Catto Gallery

£10,000 - 15,000

Contact Gallery
, 'The Three Boys,' 1999, Catto Gallery

Sergei Chepik

The Three Boys, 1999

Catto Gallery

Sold

Contact Gallery