Corbett vs. Dempsey
Frieze Masters 2013

, 'O.H.D.,' 1976, Corbett vs. Dempsey

Christina Ramberg

O.H.D., 1976

Corbett vs. Dempsey

, 'Boll Weevil,' 1975, Corbett vs. Dempsey

Joseph Zucker

Boll Weevil, 1975

Corbett vs. Dempsey

, 'Bettie Page (with lace garter belt, from behind),' ca. 1955/1980s, Corbett vs. Dempsey

Weegee

Bettie Page (with lace garter belt, from behind), ca. 1955/1980s

Corbett vs. Dempsey

, 'Untitled,' 1968, Corbett vs. Dempsey

Ed Paschke

Untitled, 1968

Corbett vs. Dempsey

, 'Untitled,' ca. 1960, Corbett vs. Dempsey

Leon Golub

Untitled, ca. 1960

Corbett vs. Dempsey

, 'Bettie Page (with gas pump),' ca. 1955/1980s, Corbett vs. Dempsey

Weegee

Bettie Page (with gas pump), ca. 1955/1980s

Corbett vs. Dempsey

, 'Bettie Page (on three-legged table),' ca. 1955/1980s, Corbett vs. Dempsey

Weegee

Bettie Page (on three-legged table), ca. 1955/1980s

Corbett vs. Dempsey

, 'Cough,' 1964, Corbett vs. Dempsey

Karl Wirsum

Cough, 1964

Corbett vs. Dempsey

, 'Specimen G 2310.03,' 1963, Corbett vs. Dempsey

Ken Price

Specimen G 2310.03, 1963

Corbett vs. Dempsey

, 'Bettie Page (with lace garter belt, front),' ca. 1955/1980s, Corbett vs. Dempsey

Weegee

Bettie Page (with lace garter belt, front), ca. 1955/1980s

Corbett vs. Dempsey

, 'Satie By Moonlight,' 1966, Corbett vs. Dempsey

Dominick Di Meo

Satie By Moonlight, 1966

Corbett vs. Dempsey

, 'Six Terrorists,' 1971, Corbett vs. Dempsey

Saul Steinberg

Six Terrorists, 1971

Corbett vs. Dempsey