, 'Untitled #74, form the series Heterotopia,' 2018, Crane Kalman Brighton

Karine Laval

Untitled #74, form the series Heterotopia, 2018

Crane Kalman Brighton

£5,400

, 'Poolscape #16,' 2010, Crane Kalman Brighton

Karine Laval

Poolscape #16, 2010

Crane Kalman Brighton

£5,400

, 'Stars 7,' 2014, Crane Kalman Brighton

Ellie Davies

Stars 7, 2014

Crane Kalman Brighton

£1,080 - 2,160

, 'Fires 7,' 2018, Crane Kalman Brighton

Ellie Davies

Fires 7, 2018

Crane Kalman Brighton

£1,080 - 4,080

, 'Gold Car, Butte, Montana, 1986,' 1986, Crane Kalman Brighton

Michael Ormerod

Gold Car, Butte, Montana, 1986, 1986

Crane Kalman Brighton

£900 - 1,750

, 'Untitled #70, form the series Heterotopia,' 2018, Crane Kalman Brighton

Karine Laval

Untitled #70, form the series Heterotopia, 2018

Crane Kalman Brighton

£5,400

, 'Poolscapes #110,' 2010, Crane Kalman Brighton

Karine Laval

Poolscapes #110, 2010

Crane Kalman Brighton

£5,400

, 'Stars 9,' 2014, Crane Kalman Brighton

Ellie Davies

Stars 9, 2014

Crane Kalman Brighton

£1,800

, 'Fires 2,' 2018, Crane Kalman Brighton

Ellie Davies

Fires 2, 2018

Crane Kalman Brighton

£1,080 - 2,160

, 'Drugs,' ca. 1980, Crane Kalman Brighton

Michael Ormerod

Drugs, ca. 1980

Crane Kalman Brighton

£900 - 2,400

, 'Untitled #64, form the series Heterotopia,' 2018, Crane Kalman Brighton

Karine Laval

Untitled #64, form the series Heterotopia, 2018

Crane Kalman Brighton

£9,240

, 'Stars 4,' 2014, Crane Kalman Brighton

Ellie Davies

Stars 4, 2014

Crane Kalman Brighton

£1,080 - 2,160

, 'Fires 3,' 2018, Crane Kalman Brighton

Ellie Davies

Fires 3, 2018

Crane Kalman Brighton

£1,080 - 1,440

, 'Fires 8,' 2018, Crane Kalman Brighton

Ellie Davies

Fires 8, 2018

Crane Kalman Brighton

£1,440 - 4,440

, 'Girl Blowing Bubble Gum, Wall, South Dakota, 1986,' 1986, Crane Kalman Brighton

Michael Ormerod

Girl Blowing Bubble Gum, Wall, South Dakota, 1986, 1986

Crane Kalman Brighton

£900 - 1,800