Da Xiang Art Space
Art Taipei 2015

, 'Sprinkle,' 2015, Da Xiang Art Space

Chen Nientzu

Sprinkle, 2015

Da Xiang Art Space

, 'Evolving Ink,' 2007, Da Xiang Art Space

Qin Chong

Evolving Ink, 2007

Da Xiang Art Space

, 'Me in Front of the Mountains,' 2014, Da Xiang Art Space

Hsu Ruifu

Me in Front of the Mountains, 2014

Da Xiang Art Space

, 'Trace of Time-Ⅱ,' 2013, Da Xiang Art Space

Suh Jeong Min

Trace of Time-Ⅱ, 2013

Da Xiang Art Space

, 'Landscape Series-3,' 2014, Da Xiang Art Space

Hsite Sung

Landscape Series-3, 2014

Da Xiang Art Space

, 'Fingerprints 2006.3-5,' 2006, Da Xiang Art Space

Zhang Yu 張羽

Fingerprints 2006.3-5, 2006

Da Xiang Art Space

, 'Willingly Fall into the Snare,' 2015, Da Xiang Art Space

Keng Chiehsheng

Willingly Fall into the Snare, 2015

Da Xiang Art Space