Da Xiang Art Space
Art15

, ' Trace of Time II,' 2013, Da Xiang Art Space

Suh Jeong Min

Trace of Time II, 2013

Da Xiang Art Space

, 'Space-Ⅳ,' 2010, Da Xiang Art Space

Suh Jeong Min

Space-Ⅳ, 2010

Da Xiang Art Space

, 'Insight into  Inherence-4,' 2014, Da Xiang Art Space

Hsu Ruifu

Insight into Inherence-4, 2014

Da Xiang Art Space

, 'Give Time-2,' 2015, Da Xiang Art Space

Lin Shihyung

Give Time-2, 2015

Da Xiang Art Space

, 'Valley Roaming,' 2013, Da Xiang Art Space

Chen Nientzu

Valley Roaming, 2013

Da Xiang Art Space

, 'Give Time-3,' 2015, Da Xiang Art Space

Lin Shihyung

Give Time-3, 2015

Da Xiang Art Space

, 'Give time-1,' 2015, Da Xiang Art Space

Lin Shihyung

Give time-1, 2015

Da Xiang Art Space

, ' I Will Be Reborn After The Weekend,' 2015, Da Xiang Art Space

Keng Chiehsheng

I Will Be Reborn After The Weekend, 2015

Da Xiang Art Space

, ' Fingerprints 2007.1-1,' 2007, Da Xiang Art Space

Zhang Yu 張羽

Fingerprints 2007.1-1, 2007

Da Xiang Art Space

, 'Fingerprints 2008.9-1,' 2008, Da Xiang Art Space

Zhang Yu 張羽

Fingerprints 2008.9-1, 2008

Da Xiang Art Space

, 'Give time-4,' 2015, Da Xiang Art Space

Lin Shihyung

Give time-4, 2015

Da Xiang Art Space

, 'Rubbing Sun Part5,' 2011, Da Xiang Art Space

Zhang Jian-Jun 張健君

Rubbing Sun Part5, 2011

Da Xiang Art Space

, 'Fingerprints 2006.3-5,' 2006, Da Xiang Art Space

Zhang Yu 張羽

Fingerprints 2006.3-5, 2006

Da Xiang Art Space

, 'Fingerprints 2008.12-2,' 2008, Da Xiang Art Space

Zhang Yu 張羽

Fingerprints 2008.12-2, 2008

Da Xiang Art Space

, 'Converging Void,' 2013, Da Xiang Art Space

Chen Nientzu

Converging Void, 2013

Da Xiang Art Space