Wu Jianjun - Solo Exhibition

De Sarthe Gallery is pleased to announce Wu Jianjun’s first solo exhibition in the gallery.
, 'Opera Mask,' 2010, de Sarthe Gallery

Wu Jianjun

Opera Mask, 2010

de Sarthe Gallery

CNY ¥30,000 - 40,000

Contact Gallery
, 'Man Smoking,' 2016, de Sarthe Gallery

Wu Jianjun

Man Smoking, 2016

de Sarthe Gallery

CNY ¥50,000 - 75,000

Contact Gallery
, 'Man Wearing a Shower Cap,' 2007, de Sarthe Gallery

Wu Jianjun

Man Wearing a Shower Cap, 2007

de Sarthe Gallery

CNY ¥40,000 - 50,000

Contact Gallery
, 'Small Portrait No.8,' 2015, de Sarthe Gallery

Wu Jianjun

Small Portrait No.8, 2015

de Sarthe Gallery

CNY ¥10,000 - 15,000

Contact Gallery
, 'Man Sitting in The Corner,' 2014, de Sarthe Gallery

Wu Jianjun

Man Sitting in The Corner, 2014

de Sarthe Gallery

CNY ¥40,000 - 50,000

Contact Gallery
, 'Man Standing,' 2014, de Sarthe Gallery

Wu Jianjun

Man Standing, 2014

de Sarthe Gallery

CNY ¥40,000 - 50,000

Contact Gallery
, 'Man Wearing a Bird Mask,' 2016, de Sarthe Gallery

Wu Jianjun

Man Wearing a Bird Mask, 2016

de Sarthe Gallery

CNY ¥40,000 - 50,000

Contact Gallery
, 'Body Depiction - Me,' 2006, de Sarthe Gallery

Wu Jianjun

Body Depiction - Me, 2006

de Sarthe Gallery

CNY ¥40,000 - 50,000

Contact Gallery
, 'Man, Birdchild and The Sunlight,' 2016, de Sarthe Gallery

Wu Jianjun

Man, Birdchild and The Sunlight, 2016

de Sarthe Gallery

CNY ¥30,000 - 40,000

Contact Gallery
, 'Small Portrait No.5,' 2015, de Sarthe Gallery

Wu Jianjun

Small Portrait No.5, 2015

de Sarthe Gallery

CNY ¥10,000 - 15,000

Contact Gallery