, 'Bird of Paradise,' 2014, DETOUR Gallery

Tobias Batz

Bird of Paradise, 2014

DETOUR Gallery

$1,750

, 'Untitled,' 2014, DETOUR Gallery

Tobias Batz

Untitled, 2014

DETOUR Gallery

$1,200

, 'Undulation,' 2014, DETOUR Gallery

Tobias Batz

Undulation, 2014

DETOUR Gallery

$1,750

, 'Little Doe,' 2014, DETOUR Gallery

Tobias Batz

Little Doe, 2014

DETOUR Gallery

$850