, 'Seeking No.1,' 2017, EGG Gallery

Huang Qi 黄祺

Seeking No.1, 2017

EGG Gallery

Contact Gallery
, ' A Series of Landscape Pictures No.11,' 2015, EGG Gallery

Jin Jinghua 金京华

A Series of Landscape Pictures No.11, 2015

EGG Gallery

$1,500

Contact Gallery
, 'A Series of Landscape Pictures No.9,' 2015, EGG Gallery

Jin Jinghua 金京华

A Series of Landscape Pictures No.9, 2015

EGG Gallery

$1,900

Contact Gallery
, 'Demolition of Green Landscape,' 2015, EGG Gallery

Jin Jinghua 金京华

Demolition of Green Landscape, 2015

EGG Gallery

$5,500

Contact Gallery
, ' A Series of Landscape Pictures No.3,' 2015, EGG Gallery

Jin Jinghua 金京华

A Series of Landscape Pictures No.3, 2015

EGG Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'A Series of Landscape Pictures No.2,' 2015, EGG Gallery

Jin Jinghua 金京华

A Series of Landscape Pictures No.2, 2015

EGG Gallery

$5,700

Contact Gallery
, ' A Series of Landscape Pictures No.5,' 2015, EGG Gallery

Jin Jinghua 金京华

A Series of Landscape Pictures No.5, 2015

EGG Gallery

$3,800

Contact Gallery