eitoeiko
Material Art Fair 2018

, 'Imposter: Edward Weston at Helios,' 2017, eitoeiko

Ichiro Irie

Imposter: Edward Weston at Helios, 2017

eitoeiko

, '22347_5,' , eitoeiko

Junta Egawa

22347_5

eitoeiko

, 'Old-School Nail Bat,' 2016, eitoeiko

Ryohta Shimamoto

Old-School Nail Bat, 2016

eitoeiko

, 'Tiger Head, from Tiger Rope Pattern,' 2018, eitoeiko

Okamoto Mitsuhiro

Tiger Head, from Tiger Rope Pattern, 2018

eitoeiko

, 'One Piece One Piece,' 2016, eitoeiko

Okamoto Mitsuhiro

One Piece One Piece, 2016

eitoeiko

, 'Dozaemon,' 2018, eitoeiko

Okamoto Mitsuhiro

Dozaemon, 2018

eitoeiko

, 'Baby Tiger, from Tiger Rope Pattern,' , eitoeiko

Okamoto Mitsuhiro

Baby Tiger, from Tiger Rope Pattern

eitoeiko

, '22347_4,' 2017, eitoeiko

Junta Egawa

22347_4, 2017

eitoeiko

, 'Imposter: Annie Leibovitz at National Portrait Gallery,' 2018, eitoeiko

Ichiro Irie

Imposter: Annie Leibovitz at National Portrait Gallery, 2018

eitoeiko

, 'Refractured Bust,' 2015, eitoeiko

Ichiro Irie

Refractured Bust, 2015

eitoeiko