Eleni Koroneou
Art Cologne 2017

, 'Untitled (Tasiusaq),' 2017, Eleni Koroneou

Liam Everett

Untitled (Tasiusaq), 2017

Eleni Koroneou

, 'Untitled,' 2016, Eleni Koroneou

John Bock

Untitled, 2016

Eleni Koroneou

, 'Reklame Athens Screens - green yellow,' 2014, Eleni Koroneou

Yorgos Sapountzis

Reklame Athens Screens - green yellow, 2014

Eleni Koroneou

, 'Where else,' 2015, Eleni Koroneou

Nick Mauss

Where else, 2015

Eleni Koroneou

, 'Tangled up in red,' 2010-2016, Eleni Koroneou

Helmut Middendorf

Tangled up in red, 2010-2016

Eleni Koroneou

, 'Dog-NY,' 1982, Eleni Koroneou

Helmut Middendorf

Dog-NY, 1982

Eleni Koroneou

, 'Untitled (Ammassivik),' 2017, Eleni Koroneou

Liam Everett

Untitled (Ammassivik), 2017

Eleni Koroneou

, 'Untitled,' 2016, Eleni Koroneou

John Bock

Untitled, 2016

Eleni Koroneou

, 'Reklame Athens Screens - blue green,' 2014, Eleni Koroneou

Yorgos Sapountzis

Reklame Athens Screens - blue green, 2014

Eleni Koroneou

, 'Station,' 2015, Eleni Koroneou

Nick Mauss

Station, 2015

Eleni Koroneou

, 'Self-Portrait,' 1981, Eleni Koroneou

Helmut Middendorf

Self-Portrait, 1981

Eleni Koroneou