Eleni Koroneou
Artissima 2014

, 'Reklame Athens Screens - green yellow,' 2014, Eleni Koroneou

Yorgos Sapountzis

Reklame Athens Screens - green yellow, 2014

Eleni Koroneou

, 'Trace (Gave-/ Still),' 2011-2012, Eleni Koroneou

Jessica Dickinson

Trace (Gave-/ Still), 2011-2012

Eleni Koroneou

, 'Untitled (Tiberias),' 2014, Eleni Koroneou

Liam Everett

Untitled (Tiberias), 2014

Eleni Koroneou

, 'Lost timeline -  die welt in Teilen,' 2013, Eleni Koroneou

Yorgos Sapountzis

Lost timeline -  die welt in Teilen, 2013

Eleni Koroneou

, 'Reklame car colors,' 2014, Eleni Koroneou

Yorgos Sapountzis

Reklame car colors, 2014

Eleni Koroneou

, 'Untitled,' 2011, Eleni Koroneou

Christina Michalis

Untitled, 2011

Eleni Koroneou

, 'Untitled (Beisan),' 2014, Eleni Koroneou

Liam Everett

Untitled (Beisan), 2014

Eleni Koroneou

, 'Reklame Athens Screens - blue green,' 2014, Eleni Koroneou

Yorgos Sapountzis

Reklame Athens Screens - blue green, 2014

Eleni Koroneou

, 'Untitled,' 2010, Eleni Koroneou

Christina Michalis

Untitled, 2010

Eleni Koroneou

, 'Lost timeline -  Schinkenteller,' 2013, Eleni Koroneou

Yorgos Sapountzis

Lost timeline -  Schinkenteller, 2013

Eleni Koroneou