Erik Thomsen
Art Miami New York 2015

, ' Oni 1 (Demon 1) (T-2199),' 1963, Erik Thomsen

Shigeki Kitani

Oni 1 (Demon 1) (T-2199), 1963

Erik Thomsen

Contact Gallery
, 'Kanata e (To the Other) (T-3779),' 2013, Erik Thomsen

Sueharu Fukami

Kanata e (To the Other) (T-3779), 2013

Erik Thomsen

Contact Gallery
, 'Hinamatsuri (Doll's Festival) (T-2201),' 1963, Erik Thomsen

Shigeki Kitani

Hinamatsuri (Doll's Festival) (T-2201), 1963

Erik Thomsen

Contact Gallery
, 'Kiyoki no omoi V (Pure Imagination V) (T-3786),' 2013, Erik Thomsen

Sueharu Fukami

Kiyoki no omoi V (Pure Imagination V) (T-3786), 2013

Erik Thomsen

Contact Gallery
, 'Bukkō Kokushi no ge (CR80088),' 1980, Erik Thomsen

Yuichi Inoue (YU-ICHI)

Bukkō Kokushi no ge (CR80088), 1980

Erik Thomsen

Contact Gallery