, 'The STYX 05 (Jellyfish),' 2017, ERTI

Levan Songulashvili

The STYX 05 (Jellyfish), 2017

ERTI

Sold

Contact Gallery
, 'The STYX (angels),' 2018, ERTI

Levan Songulashvili

The STYX (angels), 2018

ERTI

Sold

Contact Gallery
, 'The STYX 05 (Inside Out),' 2017, ERTI

Levan Songulashvili

The STYX 05 (Inside Out), 2017

ERTI

Sold

Contact Gallery
, 'The SYX 04 (Outside In),' 2017, ERTI

Levan Songulashvili

The SYX 04 (Outside In), 2017

ERTI

Sold

Contact Gallery
, 'STYX 02 (The Child),' 2017, ERTI

Levan Songulashvili

STYX 02 (The Child), 2017

ERTI

Sold

Contact Gallery
, 'STYX 01 (Jellyfish),' , ERTI

Levan Songulashvili

STYX 01 (Jellyfish)

ERTI

Sold

Contact Gallery
, 'UNTITLED_1,' 2015, ERTI

Levan Songulashvili

UNTITLED_1, 2015

ERTI

€5,000

Contact Gallery