Thomas Ruff: Nudes

, '"THOMAS RUFF: nudes" Installation view, Gagosian Davies Street, London,' 2012, Gagosian

Thomas Ruff

"THOMAS RUFF: nudes" Installation view, Gagosian Davies Street, London, 2012

Gagosian

Contact Gallery