MARZENA ŚLUSARCZYK UND TOMASZ KOŁODZIEJCZYK, Malerei