Galerie Thaddaeus Ropac
PHOTOFAIRS | Shanghai 2018

, 'Einschluss, 1972,' 1972, Galerie Thaddaeus Ropac

VALIE EXPORT

Einschluss, 1972, 1972

Galerie Thaddaeus Ropac

, 'ZUPASSUNG, 1976,' 1976, Galerie Thaddaeus Ropac

VALIE EXPORT

ZUPASSUNG, 1976, 1976

Galerie Thaddaeus Ropac

, 'Konfiguration in Dünenlandschaft, 1974,' 1974, Galerie Thaddaeus Ropac

VALIE EXPORT

Konfiguration in Dünenlandschaft, 1974, 1974

Galerie Thaddaeus Ropac

, 'KÖRPER-NATUR-VERBINDUNG, 1974,' 1974, Galerie Thaddaeus Ropac

VALIE EXPORT

KÖRPER-NATUR-VERBINDUNG, 1974, 1974

Galerie Thaddaeus Ropac

, 'Flower, 1980 ,' 1980, Galerie Thaddaeus Ropac

Robert Mapplethorpe

Flower, 1980 , 1980

Galerie Thaddaeus Ropac

, 'Orchid, 1988,' 1988, Galerie Thaddaeus Ropac

Robert Mapplethorpe

Orchid, 1988, 1988

Galerie Thaddaeus Ropac

, 'Velvet Helmet Hat (Sue Jenks), New York, 1949,' 1949, Galerie Thaddaeus Ropac

Irving Penn

Velvet Helmet Hat (Sue Jenks), New York, 1949, 1949

Galerie Thaddaeus Ropac

, 'Iris and Zinnia, 1984,' 1984, Galerie Thaddaeus Ropac

Robert Mapplethorpe

Iris and Zinnia, 1984, 1984

Galerie Thaddaeus Ropac

, 'Vertikal Gel, 1976,' 1976, Galerie Thaddaeus Ropac

VALIE EXPORT

Vertikal Gel, 1976, 1976

Galerie Thaddaeus Ropac

, 'OHNE TITEL, 1976,' 1976, Galerie Thaddaeus Ropac

VALIE EXPORT

OHNE TITEL, 1976, 1976

Galerie Thaddaeus Ropac

, 'Trapez, 1974,' 1974, Galerie Thaddaeus Ropac

VALIE EXPORT

Trapez, 1974, 1974

Galerie Thaddaeus Ropac

, 'Calla Lily, 1985,' 1985, Galerie Thaddaeus Ropac

Robert Mapplethorpe

Calla Lily, 1985, 1985

Galerie Thaddaeus Ropac

, 'Roses, 1986,' 1986, Galerie Thaddaeus Ropac

Robert Mapplethorpe

Roses, 1986, 1986

Galerie Thaddaeus Ropac

, 'Salvador Dali (2 of 3),' New York; 1947, Galerie Thaddaeus Ropac

Irving Penn

Salvador Dali (2 of 3), New York; 1947

Galerie Thaddaeus Ropac

, 'Woman with Handkerchief (Jean Patchett), New York, 1951 ,' 1951, Galerie Thaddaeus Ropac

Irving Penn

Woman with Handkerchief (Jean Patchett), New York, 1951 , 1951

Galerie Thaddaeus Ropac

, 'AUSPRÄGUNG, 1976,' 1976, Galerie Thaddaeus Ropac

VALIE EXPORT

AUSPRÄGUNG, 1976, 1976

Galerie Thaddaeus Ropac

, 'Zwiespalt, 1972 ,' 1972, Galerie Thaddaeus Ropac

VALIE EXPORT

Zwiespalt, 1972 , 1972

Galerie Thaddaeus Ropac

, 'AUFBEUGUNG, 1976 ,' 1976, Galerie Thaddaeus Ropac

VALIE EXPORT

AUFBEUGUNG, 1976 , 1976

Galerie Thaddaeus Ropac

, 'Flower, 1985,' 1985, Galerie Thaddaeus Ropac

Robert Mapplethorpe

Flower, 1985, 1985

Galerie Thaddaeus Ropac

, 'Iris, 1982,' 1982, Galerie Thaddaeus Ropac

Robert Mapplethorpe

Iris, 1982, 1982

Galerie Thaddaeus Ropac

, 'Picasso (B) (2 of 6), Cannes, France, 1957,' 1957, Galerie Thaddaeus Ropac

Irving Penn

Picasso (B) (2 of 6), Cannes, France, 1957, 1957

Galerie Thaddaeus Ropac

, 'Flower Arrangement, 1986,' 1986, Galerie Thaddaeus Ropac

Robert Mapplethorpe

Flower Arrangement, 1986, 1986

Galerie Thaddaeus Ropac