, 'Mashing Mesh #MS-5,' 2016, Gallery ALL

Zhoujie Zhang

Mashing Mesh #MS-5, 2016

Gallery ALL

$7,500 - 10,000

Contact Gallery
, 'Mesh Object #MS-C03,' 2017, Gallery ALL

Zhoujie Zhang

Mesh Object #MS-C03, 2017

Gallery ALL

$15,000 - 20,000

Contact Gallery
, 'Mashing Mesh #MS-2,' 2016, Gallery ALL

Zhoujie Zhang

Mashing Mesh #MS-2, 2016

Gallery ALL

$7,500 - 10,000

Contact Gallery
, 'Mashing Mesh #MS-4,' 2016, Gallery ALL

Zhoujie Zhang

Mashing Mesh #MS-4, 2016

Gallery ALL

$7,500 - 10,000

Contact Gallery
, 'Mashing Mesh #MS-3,' 2016, Gallery ALL

Zhoujie Zhang

Mashing Mesh #MS-3, 2016

Gallery ALL

$7,500 - 10,000

Contact Gallery
, 'Mesh Object #MS-C01,' 2017, Gallery ALL

Zhoujie Zhang

Mesh Object #MS-C01, 2017

Gallery ALL

$10,000 - 15,000

Contact Gallery
, 'Mashing Mesh #MS-1,' 2016, Gallery ALL

Zhoujie Zhang

Mashing Mesh #MS-1, 2016

Gallery ALL

$10,000 - 15,000

Contact Gallery
, 'Mesh Object #MS-C02,' 2017, Gallery ALL

Zhoujie Zhang

Mesh Object #MS-C02, 2017

Gallery ALL

$20,000 - 30,000

Contact Gallery