, 'Spring,' 2015, gallery UG

Kunihiko Nohara

Spring, 2015

gallery UG

, 'Buildings KO・U-E・N,' 2015, gallery UG

Tomoko WADA

Buildings KO・U-E・N, 2015

gallery UG

, 'Temptation/Creation in a droplet,' 2009, gallery UG

Takashi ONISHI

Temptation/Creation in a droplet, 2009

gallery UG

, 'My ideal,' 2010, gallery UG

Mikako TAKAHASHI

My ideal, 2010

gallery UG

, 'Cappucino,' 2015, gallery UG

Kunihiko Nohara

Cappucino, 2015

gallery UG

, 'The town of radio cassette player,' 2013, gallery UG

Kunihiko Nohara

The town of radio cassette player, 2013

gallery UG

, 'Buildings YO・U-YO・U,' 2015, gallery UG

Tomoko WADA

Buildings YO・U-YO・U, 2015

gallery UG

, 'IT Armament,' 2014, gallery UG

Takashi ONISHI

IT Armament, 2014

gallery UG

, 'KOKUBUSOU,' 2013, gallery UG

Takashi ONISHI

KOKUBUSOU, 2013

gallery UG

, 'In the mind,' 2015, gallery UG

Tomoko WADA

In the mind, 2015

gallery UG

, 'Ooze,' 2010, gallery UG

Takashi ONISHI

Ooze, 2010

gallery UG

, 'mei-shoku,' 2015, gallery UG

Tomoko WADA

mei-shoku, 2015

gallery UG

, 'A moment of eternity,' 2010, gallery UG

Takashi ONISHI

A moment of eternity, 2010

gallery UG

, 'Escort,' 2014, gallery UG

Mikako TAKAHASHI

Escort, 2014

gallery UG

, 'Night walk,' 2015, gallery UG

Kunihiko Nohara

Night walk, 2015

gallery UG

, 'The world of 3-meter-radios,' 2015, gallery UG

Tomoko WADA

The world of 3-meter-radios, 2015

gallery UG