gallery UG
Art Stage Singapore 2017

gallery UG shows about 30 sculptures and paintings by three of emerging Japanese artists at booth.
, 'Soup Drawing,' 2016, gallery UG

Kunihiko Nohara

Soup Drawing, 2016

gallery UG

, 'Ku  Ed. 7 /18,' 2014, gallery UG

Kunihiko Nohara

Ku Ed. 7 /18, 2014

gallery UG

, 'Cappuccino  Ed. 4/18 ,' 2016, gallery UG

Kunihiko Nohara

Cappuccino Ed. 4/18 , 2016

gallery UG

, 'My Sweet Home  -Melancholy-  ,' 2016, gallery UG

Tomoko WADA

My Sweet Home -Melancholy- , 2016

gallery UG

, 'Tsuzumigusa -You Say Goodbye-,' 2014, gallery UG

Tomoko WADA

Tsuzumigusa -You Say Goodbye-, 2014

gallery UG

, 'Sexy radish  Kiyomi,' 2016, gallery UG

Takayuki Niwa

Sexy radish Kiyomi, 2016

gallery UG

, 'Soup Drawing,' 2016, gallery UG

Kunihiko Nohara

Soup Drawing, 2016

gallery UG

, 'Tropical Blend,' 2016, gallery UG

Kunihiko Nohara

Tropical Blend, 2016

gallery UG

, 'Omelet mantle  Ed.  3/38,' 2015, gallery UG

Kunihiko Nohara

Omelet mantle Ed. 3/38, 2015

gallery UG

, 'Lost Child,' 2016, gallery UG

Tomoko WADA

Lost Child, 2016

gallery UG

, 'Tsuzumigusa -I Say Hello-,' 2014, gallery UG

Tomoko WADA

Tsuzumigusa -I Say Hello-, 2014

gallery UG

, 'Sexy radish  Reika,' 2016, gallery UG

Takayuki Niwa

Sexy radish Reika, 2016

gallery UG

, 'Soup Drawing,' 2016, gallery UG

Kunihiko Nohara

Soup Drawing, 2016

gallery UG

, 'Sora  Ed. 15 /18,' 2014, gallery UG

Kunihiko Nohara

Sora Ed. 15 /18, 2014

gallery UG

, 'Refresh,' 2014, gallery UG

Kunihiko Nohara

Refresh, 2014

gallery UG

, 'My Sweet Home -He is Lost in Melancholy-,' 2016, gallery UG

Tomoko WADA

My Sweet Home -He is Lost in Melancholy-, 2016

gallery UG

, 'Flashlight,' 2016, gallery UG

Takayuki Niwa

Flashlight, 2016

gallery UG