, 'Hands & Feet: Hands & Purse,' 2017, Gemini G.E.L.

John Baldessari

Hands & Feet: Hands & Purse, 2017

Gemini G.E.L.

Contact Gallery
, 'Hands & Feet: Hands, Baseball & Glove,' 2017, Gemini G.E.L.

John Baldessari

Hands & Feet: Hands, Baseball & Glove, 2017

Gemini G.E.L.

Contact Gallery
, 'Hands & Feet: Hands & Fish,' 2017, Gemini G.E.L.

John Baldessari

Hands & Feet: Hands & Fish, 2017

Gemini G.E.L.

Contact Gallery
, 'Hands & Feet: Knees,' 2017, Gemini G.E.L.

John Baldessari

Hands & Feet: Knees, 2017

Gemini G.E.L.

Contact Gallery
, 'Hands & Feet: Hands, Gloves & Person,' 2017, Gemini G.E.L.

John Baldessari

Hands & Feet: Hands, Gloves & Person, 2017

Gemini G.E.L.

Contact Gallery
, 'Hands & Feet: Hands & Nose,' 2017, Gemini G.E.L.

John Baldessari

Hands & Feet: Hands & Nose, 2017

Gemini G.E.L.

Contact Gallery
, 'Hand & Feet: Hands, Dinner Table & Person,' 2017, Gemini G.E.L.

John Baldessari

Hand & Feet: Hands, Dinner Table & Person, 2017

Gemini G.E.L.

Contact Gallery
, 'Hands & Feet: Hands, Tiger & Teeth,' 2017, Gemini G.E.L.

John Baldessari

Hands & Feet: Hands, Tiger & Teeth, 2017

Gemini G.E.L.

Contact Gallery