, 'Group I, Primordial Chaos, No. 16 (Grupp 1, Urkaos, nr 16), from The WU/Rose Series (Serie WU/Rosen),' 1906-1907, Guggenheim Museum

Hilma af Klint

Group I, Primordial Chaos, No. 16 (Grupp 1, Urkaos, nr 16), from The WU/Rose Series (Serie WU/Rosen), 1906-1907

Guggenheim Museum

On loan

, 'Group V, The Seven-Pointed Star, No. 1n (Grupp V, Sjustjärnan, nr 1),  from The WUS/Seven-Pointed Star Series (Serie WUS/Sjustjärnan),' 1908, Guggenheim Museum

Hilma af Klint

Group V, The Seven-Pointed Star, No. 1n (Grupp V, Sjustjärnan, nr 1), from The WUS/Seven-Pointed Star Series (Serie WUS/Sjustjärnan), 1908

Guggenheim Museum

On loan

, 'Group IV, The Ten Largest, No. 7, Adulthood (Grupp IV, De tio största, nr 7, Mannaåldern), from untitled series,' 1907, Guggenheim Museum

Hilma af Klint

Group IV, The Ten Largest, No. 7, Adulthood (Grupp IV, De tio största, nr 7, Mannaåldern), from untitled series, 1907

Guggenheim Museum

On loan

, 'Group X, No. 1, Altarpiece (Grupp X, nr 1, Altarbild),  from Altarpieces (Altarbilder),' 1915, Guggenheim Museum

Hilma af Klint

Group X, No. 1, Altarpiece (Grupp X, nr 1, Altarbild), from Altarpieces (Altarbilder), 1915

Guggenheim Museum

On loan

, 'Group IX/SUW, The Swan, No. 17 (Grupp IX/SUW, Svanen, nr 17), from The SUW/UW Series (Serie SUW/UW),' 1915, Guggenheim Museum

Hilma af Klint

Group IX/SUW, The Swan, No. 17 (Grupp IX/SUW, Svanen, nr 17), from The SUW/UW Series (Serie SUW/UW), 1915

Guggenheim Museum

On loan

, 'No. 2a, The Current Standpoint of the Mahatmas (Nr 2a, Mahatmernas nuvarande ståndpunkt),  from Series II (Serie II),' 1920, Guggenheim Museum

Hilma af Klint

No. 2a, The Current Standpoint of the Mahatmas (Nr 2a, Mahatmernas nuvarande ståndpunkt), from Series II (Serie II), 1920

Guggenheim Museum

On loan