, 'Shu Lin Ting Zi,' 2017, HDM Gallery

Hao Shiming

Shu Lin Ting Zi, 2017

HDM Gallery

$2,500 - 5,000

Contact Gallery
, 'You Ren Shan Ju,' 2017, HDM Gallery

Hao Shiming

You Ren Shan Ju, 2017

HDM Gallery

$2,500 - 5,000

Contact Gallery
, 'Cornerstone No.1,' 2018, HDM Gallery

Hao Shiming

Cornerstone No.1, 2018

HDM Gallery

$10,000 - 15,000

Contact Gallery
, 'Qiu Shan Ji Tian Jing,' 2018, HDM Gallery

Hao Shiming

Qiu Shan Ji Tian Jing, 2018

HDM Gallery

$2,500 - 5,000

Contact Gallery
, 'Huashan Mountain,' 2018, HDM Gallery

Hao Shiming

Huashan Mountain, 2018

HDM Gallery

$2,500 - 5,000

Contact Gallery
, 'Cornerstone No.2,' 2018, HDM Gallery

Hao Shiming

Cornerstone No.2, 2018

HDM Gallery

$20,000 - 30,000

Contact Gallery
, 'Da Guan 201802,' 2018, HDM Gallery

Hao Shiming

Da Guan 201802, 2018

HDM Gallery

$30,000 - 40,000

Contact Gallery
, 'Da Guan 201801,' 2018, HDM Gallery

Hao Shiming

Da Guan 201801, 2018

HDM Gallery

$30,000 - 40,000

Contact Gallery
, 'Line in Tang Dynasty Style 201606,' 2016, HDM Gallery

Hao Shiming

Line in Tang Dynasty Style 201606, 2016

HDM Gallery

Contact Gallery