Huafu Art Space
Art Beijing 2015

, 'Softness,' 2015, Huafu Art Space

Guangbin Cai

Softness, 2015

Huafu Art Space

, 'River Crossing Plan No. 5,' 2015, Huafu Art Space

Zhenhua He

River Crossing Plan No. 5, 2015

Huafu Art Space

, 'River Crossing Plan No. 8,' 2015, Huafu Art Space

Zhenhua He

River Crossing Plan No. 8, 2015

Huafu Art Space

, 'Lotus Pond 2015 No.038,' 2015, Huafu Art Space

Chuntao Lu

Lotus Pond 2015 No.038, 2015

Huafu Art Space

, 'Landscape 2013 A,' 2013, Huafu Art Space

Qingji Wei

Landscape 2013 A, 2013

Huafu Art Space

, 'Three Pools Mirroring the Moon,' 2015, Huafu Art Space

Guangbin Cai

Three Pools Mirroring the Moon, 2015

Huafu Art Space

, 'River Crossing Plan No. 7,' 2015, Huafu Art Space

Zhenhua He

River Crossing Plan No. 7, 2015

Huafu Art Space

, 'Lotus Pond 2015 No.033,' 2015, Huafu Art Space

Chuntao Lu

Lotus Pond 2015 No.033, 2015

Huafu Art Space

, 'HouShan-No.15-HLXST001,' 2015, Huafu Art Space

Wang Tiande 王天德

HouShan-No.15-HLXST001, 2015

Huafu Art Space

, 'River Crossing Plan No. 9,' 2015, Huafu Art Space

Zhenhua He

River Crossing Plan No. 9, 2015

Huafu Art Space

, 'River Crossing Plan No. 6,' 2015, Huafu Art Space

Zhenhua He

River Crossing Plan No. 6, 2015

Huafu Art Space

, 'Lotus Pond 2014 No.093,' 2014, Huafu Art Space

Chuntao Lu

Lotus Pond 2014 No.093, 2014

Huafu Art Space

, 'Blossom 2014 A,' 2014, Huafu Art Space

Qingji Wei

Blossom 2014 A, 2014

Huafu Art Space