, 'Untitled,' 1959, Izolyatsia

Iryna Pap

Untitled, 1959

Izolyatsia

$800

Contact Institution
, 'Kyiv, Ukraine,' 1961, Izolyatsia

Iryna Pap

Kyiv, Ukraine, 1961

Izolyatsia

$800

Contact Institution
, 'Kyiv city beach,' 1966, Izolyatsia

Iryna Pap

Kyiv city beach, 1966

Izolyatsia

$800

Contact Institution
, 'Central stadium. Kyiv, Ukraine, 1967,' 1967, Izolyatsia

Iryna Pap

Central stadium. Kyiv, Ukraine, 1967, 1967

Izolyatsia

$800

Contact Institution
, 'Chernivetskiy region,' 1965, Izolyatsia

Iryna Pap

Chernivetskiy region, 1965

Izolyatsia

$450

Contact Institution
, ' Kyiv city street,' 1958, Izolyatsia

Iryna Pap

Kyiv city street, 1958

Izolyatsia

$800

Contact Institution
, 'Willow,' 1960, Izolyatsia

Iryna Pap

Willow, 1960

Izolyatsia

$800

Contact Institution
, 'Zaporizhzhya, Ukraine,' 1960, Izolyatsia

Iryna Pap

Zaporizhzhya, Ukraine, 1960

Izolyatsia

$800

Contact Institution
, 'Zhulyany airport, Kyiv, Ukraine, 1964,' 1964, Izolyatsia

Iryna Pap

Zhulyany airport, Kyiv, Ukraine, 1964, 1964

Izolyatsia

$800

Contact Institution
, ' Yaremche, Ivano-Frankivsk region,' 1966, Izolyatsia

Iryna Pap

Yaremche, Ivano-Frankivsk region, 1966

Izolyatsia

$450

Contact Institution
, 'Zaporizhzhya, Ukraine,' 1960, Izolyatsia

Iryna Pap

Zaporizhzhya, Ukraine, 1960

Izolyatsia

$800

Contact Institution
, ' Bridge over Laptoritsa river, Zakarpatskiy region, Ukraine,' 1963, Izolyatsia

Iryna Pap

Bridge over Laptoritsa river, Zakarpatskiy region, Ukraine, 1963

Izolyatsia

$800

Contact Institution
, 'Kyiv city beach, Ukraine, 1966,' 1966, Izolyatsia

Iryna Pap

Kyiv city beach, Ukraine, 1966, 1966

Izolyatsia

$800

Contact Institution
, 'Fidel Castro. Kyiv, Ukraine. 1963,' 1963, Izolyatsia

Iryna Pap

Fidel Castro. Kyiv, Ukraine. 1963, 1963

Izolyatsia

$800

Contact Institution
, 'Yaremche, Ivano-Frankivsk region,' 1966, Izolyatsia

Iryna Pap

Yaremche, Ivano-Frankivsk region, 1966

Izolyatsia

$450

Contact Institution