, 'Tsuji,' 2013, Kamakura

Kentaro Baba

Tsuji, 2013

Kamakura

JPY ¥150,000

Contact Gallery
, 'Matiere Sumi and Washi,' 2010, Kamakura

Shiho Fujiwara

Matiere Sumi and Washi, 2010

Kamakura

$1,400

Contact Gallery
, 'Matiere Sumi and Washi,' 2010, Kamakura

Shiho Fujiwara

Matiere Sumi and Washi, 2010

Kamakura

$1,400

Contact Gallery
, 'Three 12302,' 2002, Kamakura

Yuji Akatsuka

Three 12302, 2002

Kamakura

JPY ¥420,000

Contact Gallery
, 'Seinotoki Single Blue Black,' 2017, Kamakura

Shigeaki Koeda

Seinotoki Single Blue Black, 2017

Kamakura

JPY ¥110,000

Contact Gallery
, 'With winds,' 1988, Kamakura

Lee Ufan

With winds, 1988

Kamakura

$34,000

Contact Gallery
, 'PROJECT VIII,' 1971, Kamakura

Nobuo Sekine

PROJECT VIII, 1971

Kamakura

$18,000

Contact Gallery
, 'L'autunno 003,' 2007, Kamakura

Kentaro Baba

L'autunno 003, 2007

Kamakura

JPY ¥150,000

Contact Gallery
, 'Matiere Sumi and Washi,' 2015, Kamakura

Shiho Fujiwara

Matiere Sumi and Washi, 2015

Kamakura

Contact Gallery
, 'Black Space Composition,' 1993, Kamakura

Tamihito Yoshikawa

Black Space Composition, 1993

Kamakura

JPY ¥550,000

Contact Gallery
, 'Untitled 1495,' 1995, Kamakura

Yuji Akatsuka

Untitled 1495, 1995

Kamakura

JPY ¥800,000

Contact Gallery
, 'Seinotoki King Arfred,' 2017, Kamakura

Shigeaki Koeda

Seinotoki King Arfred, 2017

Kamakura

JPY ¥110,000

Contact Gallery
, 'From Line No. 770157 (in Paris),' 1977, Kamakura

Lee Ufan

From Line No. 770157 (in Paris), 1977

Kamakura

Contact Gallery
, 'PROJECT III,' 1971, Kamakura

Nobuo Sekine

PROJECT III, 1971

Kamakura

$18,000

Contact Gallery
, 'La nave 002,' 2008, Kamakura

Kentaro Baba

La nave 002, 2008

Kamakura

JPY ¥220,000

Contact Gallery
, 'Matiere Sumi and Washi,' 2010, Kamakura

Shiho Fujiwara

Matiere Sumi and Washi, 2010

Kamakura

Contact Gallery
, 'Yoru no oto,' 2001, Kamakura

Tamihito Yoshikawa

Yoru no oto, 2001

Kamakura

JPY ¥330,000

Contact Gallery
, 'Ironotoki Pickwick,' 2012, Kamakura

Shigeaki Koeda

Ironotoki Pickwick, 2012

Kamakura

JPY ¥300,000

Contact Gallery
, 'With winds,' 1988, Kamakura

Lee Ufan

With winds, 1988

Kamakura

$40,000, on hold

, 'PROJECT V,' 1971, Kamakura

Nobuo Sekine

PROJECT V, 1971

Kamakura

$18,000

Contact Gallery