Yu-ichi Inoue "Small Pieces"

, 'Tsuki 月 (the Moon),' 1978.Feb.13, Kami ya Co., Ltd.

Yuichi Inoue (YU-ICHI)

Tsuki 月 (the Moon), 1978.Feb.13

Kami ya Co., Ltd.

Sold

Contact Gallery
, 'Ajisai アジサイ (waka poem by YU-ICHI),' 1973, Kami ya Co., Ltd.

Yuichi Inoue (YU-ICHI)

Ajisai アジサイ (waka poem by YU-ICHI), 1973

Kami ya Co., Ltd.

Sold

Contact Gallery