Eli Klein Gallery
Art Miami 2014

Showcasing new works by Li Hongbo, Ling Jian, Liu Bolin, Shen Shaomin, Yang Xinguang, Zhang Dali and Zhong Shan.