Klein Sun Gallery at Art Miami 2016

November 29December 4, 2016
Closed
Eli Klein Gallery

About

Showcasing new works by Cai Dongdong, Chow Chun Fai, Cui Xiuwen, Gao Weigang, Hou Yong, Ji Zhou, Li Hongbo, Ling Jian, Liu Bolin, Lu Zhengyuan, Miao Xiaochun, Shen Shaomin, Wei Dong, Zhang Dali and Zhang Gong

More info