Eli Klein Gallery
Art Miami 2016

Showcasing new works by Cai Dongdong, Chow Chun Fai, Cui Xiuwen, Gao Weigang, Hou Yong, Ji Zhou, Li Hongbo, Ling Jian, Liu Bolin, Lu Zhengyuan, Miao Xiaochun, Shen Shaomin, Wei Dong, Zhang Dali and Zhang Gong