, 'Autumn Water,' 2016, Kwai Fung Hin

Pan Gongkai

Autumn Water, 2016

Kwai Fung Hin

Contact Gallery
, 'Morning Glow through Light Fog,' 2017, Kwai Fung Hin

Pan Gongkai

Morning Glow through Light Fog, 2017

Kwai Fung Hin

Contact Gallery
, 'Dream in the Midsummer,' 2010, Kwai Fung Hin

Pan Gongkai

Dream in the Midsummer, 2010

Kwai Fung Hin

Sold

Contact Gallery