, 'Rubbing Rain #16,' 2015, Leo Gallery

Zhang Jian-Jun 張健君

Rubbing Rain #16, 2015

Leo Gallery

HKD $165,000

Contact Gallery
, 'Rubbing Rain #9,' 2014, Leo Gallery

Zhang Jian-Jun 張健君

Rubbing Rain #9, 2014

Leo Gallery

HKD $368,500

Contact Gallery
, 'Flowing Water (series),' 2014, Leo Gallery

Zhang Jian-Jun 張健君

Flowing Water (series), 2014

Leo Gallery

HKD $176,000

Contact Gallery
, 'Flowing Water (series),' 2015, Leo Gallery

Zhang Jian-Jun 張健君

Flowing Water (series), 2015

Leo Gallery

HKD $148,500

Contact Gallery
, 'First Drop of Water #5,' 2015, Leo Gallery

Zhang Jian-Jun 張健君

First Drop of Water #5, 2015

Leo Gallery

HKD $484,000

Contact Gallery
, 'Rubbing Rain #6,' 2014, Leo Gallery

Zhang Jian-Jun 張健君

Rubbing Rain #6, 2014

Leo Gallery

HKD $176,000

Contact Gallery
, 'Rubbing Rain #15,' 2015, Leo Gallery

Zhang Jian-Jun 張健君

Rubbing Rain #15, 2015

Leo Gallery

HKD $165,000

Contact Gallery
, 'Rubbing Rain #10,' 2014, Leo Gallery

Zhang Jian-Jun 張健君

Rubbing Rain #10, 2014

Leo Gallery

HKD $429,000

Contact Gallery