, 'Seated Nude-32.1 (40),' 1932, Liang Gallery

Chen Cheng-Po 陳澄波

Seated Nude-32.1 (40), 1932

Liang Gallery

Contact Gallery
, 'Friendly Gathering,' 2017, Liang Gallery

HUANG Yi-Sheng

Friendly Gathering, 2017

Liang Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'After the Rainy Season,' 2014, Liang Gallery

LEE Chung-Chung

After the Rainy Season, 2014

Liang Gallery

Contact Gallery
, 'Bird's Talk 2,' 1999, Liang Gallery

LEE Chung-Chung

Bird's Talk 2, 1999

Liang Gallery

TWD $75,000 - 100,000

Contact Gallery
, 'Stargazer Series II – Artificiel Iceberg,' 2017, Liang Gallery

Leo WANG

Stargazer Series II – Artificiel Iceberg, 2017

Liang Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Shui Yuan Lin Legend – Fifth Episode,' 2017, Liang Gallery

Chen I-Chun

Shui Yuan Lin Legend – Fifth Episode, 2017

Liang Gallery

Contact Gallery
, 'Stargazer Series I – Lost Starry Sky ,' 2017, Liang Gallery

Leo WANG

Stargazer Series I – Lost Starry Sky , 2017

Liang Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'A Light Rain on My Face,' 2000, Liang Gallery

LEE Chung-Chung

A Light Rain on My Face, 2000

Liang Gallery

Contact Gallery
, 'Stargazer Series I – Return,' 2017, Liang Gallery

Leo WANG

Stargazer Series I – Return, 2017

Liang Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Beyond the Mountains – 30 Degree Wave,' 2017, Liang Gallery

Chou Tai-Chun

Beyond the Mountains – 30 Degree Wave, 2017

Liang Gallery

Contact Gallery
, 'Seemingly Friendly Gathering,' 2016, Liang Gallery

HUANG Yi-Sheng

Seemingly Friendly Gathering, 2016

Liang Gallery

Contact Gallery
, 'Microcracks V,' 2017, Liang Gallery

LIN Hung-Hsin

Microcracks V, 2017

Liang Gallery

Contact Gallery
, 'Stargazer Series I – Depart,' 2017, Liang Gallery

Leo WANG

Stargazer Series I – Depart, 2017

Liang Gallery

Contact Gallery