, 'Prelude to a Dawn,' 2017, Liang Gallery

LIU De-Lang

Prelude to a Dawn, 2017

Liang Gallery

TWD $1,000,000 - 1,500,000

Contact Gallery
, 'Hoping to See Qilai Mountain,' 2017, Liang Gallery

LIU De-Lang

Hoping to See Qilai Mountain, 2017

Liang Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Dialogue,' 2016, Liang Gallery

LIU De-Lang

Dialogue, 2016

Liang Gallery

Contact Gallery
, 'Sublime,' 2016, Liang Gallery

LIU De-Lang

Sublime, 2016

Liang Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Ruby on the Top of the Mountain,' 2017, Liang Gallery

LIU De-Lang

Ruby on the Top of the Mountain, 2017

Liang Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'The Noble Xueshan,' 2017, Liang Gallery

LIU De-Lang

The Noble Xueshan, 2017

Liang Gallery

Contact Gallery
, 'The Sun Welcomes Spring,' 2017, Liang Gallery

LIU De-Lang

The Sun Welcomes Spring, 2017

Liang Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Looking at the Center from Nanhu Mountain,' 2017, Liang Gallery

LIU De-Lang

Looking at the Center from Nanhu Mountain, 2017

Liang Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Splendid Silverish Prosperity,' 2016, Liang Gallery

LIU De-Lang

Splendid Silverish Prosperity, 2016

Liang Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Facing Sun, Greeting Morning,' , Liang Gallery

LIU De-Lang

Facing Sun, Greeting Morning

Liang Gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Listening,' 2017, Liang Gallery

LIU De-Lang

Listening, 2017

Liang Gallery

Contact Gallery
, 'Green Valley Welcomes Spring,' 2017, Liang Gallery

LIU De-Lang

Green Valley Welcomes Spring, 2017

Liang Gallery

On hold

Contact Gallery
, 'A Legend in the Mountain,' 2017, Liang Gallery

LIU De-Lang

A Legend in the Mountain, 2017

Liang Gallery

Contact Gallery
, 'Grace,' 2016, Liang Gallery

LIU De-Lang

Grace, 2016

Liang Gallery

Contact Gallery
, 'Gazing into the Distance from Hehuan,' 2017, Liang Gallery

LIU De-Lang

Gazing into the Distance from Hehuan, 2017

Liang Gallery

Contact Gallery
, 'Good Morning,' 2017, Liang Gallery

LIU De-Lang

Good Morning, 2017

Liang Gallery

Contact Gallery