, 'Turquoise Gradient 1118,' 2018, MAGMA gallery

Jan Kaláb

Turquoise Gradient 1118, 2018

MAGMA gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Red Elipse,' 2018, MAGMA gallery

Jan Kaláb

Red Elipse, 2018

MAGMA gallery

€2,500 - 5,000

Contact Gallery
, 'Social Camouflage,' 2018, MAGMA gallery

Stephen Smith

Social Camouflage, 2018

MAGMA gallery

€1,000 - 2,500

Contact Gallery
, 'Beyond Firmament 1,' 2018, MAGMA gallery

SatOne

Beyond Firmament 1, 2018

MAGMA gallery

€2,500 - 5,000

Contact Gallery
, 'Yellow Cloud 1250,' 2018, MAGMA gallery

Jan Kaláb

Yellow Cloud 1250, 2018

MAGMA gallery

€5,000 - 7,500

Contact Gallery
, 'Smaragd Green,' 2017, MAGMA gallery

Jan Kaláb

Smaragd Green, 2017

MAGMA gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Sky Over the City 0215,' 2018, MAGMA gallery

Jan Kaláb

Sky Over the City 0215, 2018

MAGMA gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Cold Sky 1118,' 2018, MAGMA gallery

Jan Kaláb

Cold Sky 1118, 2018

MAGMA gallery

Sold

Contact Gallery
, 'City Crusher,' 2018, MAGMA gallery

Stephen Smith

City Crusher, 2018

MAGMA gallery

€2,500 - 5,000

Contact Gallery
, 'Beyond Firmament 2,' 2018, MAGMA gallery

SatOne

Beyond Firmament 2, 2018

MAGMA gallery

€5,000 - 7,500

Contact Gallery
, 'Grey Meduza,' 2018, MAGMA gallery

Jan Kaláb

Grey Meduza, 2018

MAGMA gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Cadmium Red,' 2017, MAGMA gallery

Jan Kaláb

Cadmium Red, 2017

MAGMA gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Green Cloud 1420,' 2018, MAGMA gallery

Jan Kaláb

Green Cloud 1420, 2018

MAGMA gallery

€2,500 - 5,000

Contact Gallery
, 'Dimension of Absence,' 2018, MAGMA gallery

Stephen Smith

Dimension of Absence, 2018

MAGMA gallery

€2,500 - 5,000

Contact Gallery
, 'Roam Free,' 2018, MAGMA gallery

Stephen Smith

Roam Free, 2018

MAGMA gallery

€1,000 - 2,500

Contact Gallery
, 'Beyond the Firmament 3,' 2018, MAGMA gallery

SatOne

Beyond the Firmament 3, 2018

MAGMA gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Ocean Blue,' 2017, MAGMA gallery

Jan Kaláb

Ocean Blue, 2017

MAGMA gallery

Sold

Contact Gallery
, 'Light Green Puddle,' 2018, MAGMA gallery

Jan Kaláb

Light Green Puddle, 2018

MAGMA gallery

Sold

Contact Gallery